Dersom du har bestilt skilt eller reklamemateriell fra oss, hjelper vi selvfølgelig også til med montering. Våre profesjonelle montører kan hjelpe med montering av alle våre produkter, om det er bildekor, oppsett av skilt eller montering av lysskilt på fasader.

Vi kan hjelpe med montering stort sett overalt

I over 40 år har vi hjulpet med montering av profileringsmateriell. Vi har montert skilt og folie på de aller fleste overflater, og vi benytter teknikker, skruer og annet monteringsmateriell som sikrer at produktet blir forsvarlig montert og vil tåle de påkjenninger som kan forventes. Siden vi også produserer profileringsmateriellet vil våre montører være veldig godt kjent med hvilken type montering som er best egnet. Vi er dermed et trygt valg når det er behov for montering av alle skilt og øvrig profileringsmateriell levert av oss.

Vi kan hjelpe med montering i hele landet, men vi har avdelinger i Oslo, Moss og Fredrikstad. 

Vi kan hjelpe med avklaring før montering

Bygningseiere, kommuner, vedtekter, lover og regler kan spille en rolle for montering av større skilt og profileringsartikler. Vi har lang erfaring med montering, og kjenner til de fleste utfordringene man bør forse før man monterer opp reklamemateriell. Våre erfarne rådgivere kan derfor hjelpe med informasjon om hvilke tillatelser som eventuelt behøves og hvem man typisk bør ha avklart skilt/profileringsmateriell med før det monteres.

Rull til toppen